Lekcje ruchowe online

Praktyczne ćwiczenia pozwalające lepiej poznać siebie, swoją anatomię, nawyki i wzorce ruchowe i napięciowe. Ruch stymuluje plastyczność układu nerwowego i powięziowego, uczy działać w nowy sposób, poprawiając koordynacje, zakres ruchu i poczucie wygody.
Zajęcia są łagodną eksploracją siebie i uwrażliwianie się na wszelkie doznania zmysłowe, trzewne i głębokie. Pogłębiona świadomość siebie oraz odkrywanie nowych możliwości ruchowych pozwala na lżejsze i pełniejsze wyrażanie siebie (głos, „język ciała”, postawa, mimika itp), pozytywnie też wpływa na kreatywność i zdolności poznawcze. Większa wrażliwość na odczucia pomaga lepiej zrozumieć swój stan psychofizyczny przyczyniając się do poprawy samoregulacji całego organizmu.
Zajęcia łączą elementy metody Feldenkraisa, Zogi oraz klasyczne pozycje jogi. Pogłębiają poczucie siebie, swojego ruchu i ciała w przestrzeni.

Eksperymenty ruchowe budują wyraźniejszy „obraz ruchu”, pozwalający na doświadczanie większej lekkości i przyjemności w ciele i w działaniu (i w asanach i na codzień). 

Zajęcia nie mają poziomu zaawansowania – zorientowane są na lepsze „czucie” ruchu i asan, a nie lepsze „robienie”, dlatego w zajęciach może uczestniczyć każdy.