odkrywanie swojego potencjału
poprzez ruch

Zajęcia uważnego ruchu w Gdańsku.

warsztaty

Rozwój inteligencji kinestetycznej i świadomości ruchu.