odkrywanie swojego potencjału
poprzez ruch -
metoda Feldenkraisa

Zajęcia świadomości poprzez ruch  w Gdańsku.

Rozwój inteligencji kinestetycznej i świadomości ruchu.